תודה על בחירתך להשתמש בשירות האתר שלנו. להלן התקנון של האתר שלנו:

 

הכרטיסיות הבאות מציינות את תוכן התקנון של האתר:

 

תקציב ותשלומים

פרטיות ואבטחת מידע

תוכן משתמש

קישורים חיצוניים

אי־תעריפי התחייבות

שיפוי

הגבלת אחריות

שימוש לצורך תפעול תקין

שיפור ושינוי התקנון

תקציב ותשלומים:

2.1. עבור שימוש באתר ובשירותים הכרוכים בו, עשויים להחול דמי מנוי או תשלום על בסיס מקובל על ידינו.

2.2. עליך לשלם את התשלומים המצוינים באתר בהתאם למדיניות התשלום המופיעה בו.

2.3. האתר רשאי לשנות את מדיניות התשלום ואת התקציבים ללא הודעה מוקדמת.

 

פרטיות ואבטחת מידע:

3.1. אנו מתחייבים להגן על פרטיותך ומידע האישי שתספק.

3.2. אנו נעשה שימוש במידע האישי שלך בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

3.3. אנו עשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים במקרים מסוימים, בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

 

תוכן משתמש:

4.1. אתה אחראי באופן בלעדי על התוכן שאתה מפרסם באתר.

4.2. אתה מסכים לא לפרסם תוכן שעשוי להפר את החוק, להיות מציק, מגונה, מסית, פוגע, פוגע פרטיות או לעבוד כדי לגרום לתקלות בתפקוד האתר.

4.3. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר או לשנות תוכן שתפרסם באתר, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

קישורים חיצוניים:

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים שאינם בבעלותנו. אנו לא אחראים לתוכן, הפעולות או המדיניות הפרטיות של אותם אתרים.

 

אי־תעריפי התחייבות:

האתר נמסר "כמו שהוא" ו"כפי שזמין". אין באמצעות האתר התחייבות לפעולות מסוימות, תוכן קונקרטי או איכות מסוימת.

 

שיפוי:

אתה מתנהל באתר על דעתך הבלעדית ואתה אחראי לכל הנזקים שייגרמו כתוצאה משימושך באתר. אתה מסכים לשפות את האתר מכל טענה, תביעה או דרישה כלפיו.

 

הגבלת אחריות:

אנו איננו אחראים לכל נזק או אובדן שנגרם כתוצאה משימושך באתר או מהסתמכותך על מידע הכלול בו